Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w całym 2023 roku wzrosły o 12%, a EBITDA to ponad trzykrotny wzrost w porównaniu do 2022 r. (EBITDA 2022 roku wyniosła 12,6 mln zł), podano.

"Osiągnięta poprawa wyników finansowych w 2023 roku wynikała z realizacji strategii biznesowej w szczególności poprzez rozwój własnych marek (brandów), ale także dzięki restrukturyzacji kontraktów handlowych jak również działaniom optymalizacyjnym (m.in. w obszarze produkcyjnym)" - czytamy w komunikacie.

Powyższe dane finansowe mają charakter wstępny i mogą różnić się od ostatecznych danych finansowych, które będę zawarte w skonsolidowanym raporcie za rok 2023, który zostanie opublikowany przez spółkę 24 kwietnia 2024 r., zastrzeżono.

Grupa kapitałowa Global Cosmed zrzesza firmy produkujące i dystrybuujące wyroby kosmetyczne i chemię gospodarczą. Koncentruje się na rozwoju swoich strategicznych marek, tj. Kret, Sofin, Apart Natural i Bobini. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.

Reklama

(ISBnews)