Strata operacyjna wyniosła 20,92 mln zł wobec 20,6 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 121,49 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 149,23 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2023 r. spółka miała 8,13 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 4,19 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 234,25 mln zł w porównaniu z 286,08 mln zł rok wcześniej. Strata EBITDA sięgnęła 42,76 mln zł wobec 155,54 mln zł straty w tym ujęciu rok wcześniej.

"W pierwszym półroczu 2023 Grupa Mercator Medical zrealizowała ponad 234 mln zł przychodów, co jest poziomem zbliżonym do sprzedaży osiąganej przed boomem pandemicznym lat 2020-2021. Efektem drastycznego spadku rynkowych cen rękawic w ostatnich kwartałach były negatywne wyniki finansowe, pomimo których grupa wykazała jednak dodatnie przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Reklama

Grupa Mercator Medical posiadała na koniec czerwca 2023 roku 412,7 mln zł gotówki netto i innych aktywów finansowych, które odpowiadały za 21 mln zł przychodów finansowych w pierwszym półroczu (saldo wycen aktywów, otrzymane odsetki i dywidendy).

"Cierpliwie czekamy na koniec odreagowania rynku po minionej hossie covidowej i powrót do satysfakcjonujących marż. O ile w segmencie produkcyjnym widzimy wciąż bardzo trudną sytuację, o tyle w segmencie dystrybucyjnym pozytywnie oceniamy przeprowadzone głębokie działania redukujące koszty oraz polepszenie w otoczeniu rynkowym dystrybutorów w Europie. W rezultacie mamy nadzieję na osiągnięcie trwałej rentowności w segmencie dystrybucyjnym w kolejnych miesiącach" - skomentował prezes Wiesław Żyznowski, cytowany w komunikacie.

W ramach dywersyfikacji wykorzystania nadwyżek poza rynkami finansowymi została zawiązana pod koniec czerwca br. spółka Mercator Estates, której celem jest inwestowanie w projekty mieszkaniowe i komercyjne, prowadzone samodzielnie lub z partnerami branżowymi, wskazała spółka.

"Będziemy na bieżąco informować o rozpoczęciu poszczególnych projektów deweloperskich, natomiast na pewno dopiero po ostatecznej finalizacji umów, aby były to już fakty. W trakcie pierwszego roku chcemy przeznaczyć na projekty deweloperskie około 150 mln zł z opcją dalszego zwiększania zaangażowania, jeśli będziemy przekonani co do możliwości uzyskania odpowiednio wysokiego poziomu marży" - zapowiedział prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 38,16 mln zł wobec 25,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Mercator Medical to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 542,5 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)