Zgodnie z aktualnymi założeniami zarząd planuje, że zaliczka na poczet dywidendy za rok 2023 wynosić będzie łącznie ok. 37,5 mln zł i nie będzie przekraczała kwoty połowy zysku wykazanego w zbadanym sprawozdaniu, co oznacza, że na każdą akcję będzie przypadać kwota ok. 2,86 zł.

"W celu umożliwienia wypłaty zaliczki w przedstawionej powyżej kwocie spółka zwoła [na 31 października br.] walne zgromadzenie, którego przedmiotem będzie przeznaczenie części kapitału zapasowego spółki na pokrycie strat z lat ubiegłych" - czytamy w komunikacie.

Projekt uchwały zakłada przelanie kwoty 68 943 704,80 zł z kapitału zapasowego spółki na pokrycie skumulowanej straty z lat ubiegłych, podano również w osobnym komunikacie.

Reklama

Ostateczna kwota zaliczki może ulec zmianie w zależności od wyniku audytu sprawozdania, treści uchwały rady nadzorczej spółki wyrażającej zgodę na wypłatę zaliczki, która jest wymagana do wypłaty zaliczki lub innych istotnych okoliczności.

Grupa OTL to notowana na GPW grupa specjalizująca się w usługach transportowych, spedycyjnych i logistycznych. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 455,3 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)