Zysk operacyjny wyniósł 147,85 mln zł wobec 105,42 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 191,63 mln zł wobec 144,91 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Po silnym wzroście popytu na przeładunki węgla i rudy żelaza w OT Port Świnoujście w 2022 r., co było efektem wybuchu wojny w Ukrainie i zmianie w łańcuchach dostaw, rok 2023 przyniósł niższe przeładunki towarów masowych w tym terminalu o 23% r/r. Z kolei w 2023 r. w OT Port Gdynia o 51% r/r wzrosły przeładunki towarów masowych, głównie za sprawą produktów agro, a spadły drobnicowe o 19% r/r, na skutek strajków związkowych w Finlandii i redukcji zawinięć promowych. Jednak pomimo spadku części wolumenów Grupa OTL poprawiła wyniki finansowe i płynność. Inwestycje realizujemy zgodnie z naszymi planami, m.in. modernizujemy i inwestujemy w nowe urządzenia przeładunkowe, co powoduje poprawę naszej pozycji konkurencyjnej" - powiedział wiceprezes Grzegorz Zubrzycki, cytowany w komunikacie.

Wśród czynników rynkowych negatywnie oddziaływających na branżę spółka wymieniła m.in. znacząco mniejszy popyt na import węgla, spadek importu nawozów czy zmniejszenie produkcji stali w naszym kraju z powodu rosnących kosztów energii.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 592,28 mln zł w 2023 r. wobec 455,29 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"W 2023 roku przychody całej Grupy OTL wzrosły 30% r/r do poziomu 592,3 mln zł. Zysk netto wzrósł o 13,5% r/r do 158 mln zł, a EBITDA wyniosła 191,6 mln zł (+32,3% r/r). Z działalności spedycyjnej przychody w 2023 r. były wyższe o 39% r/r, z portowej zwiększyły się o 25,7%, kolejowej o 26,5%, a hydrotechnicznej o 15,5%" - czytamy w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 86,69 mln zł wobec 84,29 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa OTL to notowana na GPW grupa specjalizująca się w usługach transportowych, spedycyjnych i logistycznych. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 592,3 mln zł w 2023 r.

(ISBnews)