"Na wartość osiągniętego zysku netto miały częściowo wpływ zdarzenia jednorazowe wskazane w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2023 roku z dnia 19.09.2023 r., związane ze zbyciem przez spółkę posiadanych akcji Luka Rijeka d.d. i wygaśnięciem opcji put. Osiągnięte z tego tytułu przychody finansowe wyniosły blisko 54 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Grupa OTL to notowana na GPW grupa specjalizująca się w usługach transportowych, spedycyjnych i logistycznych. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 455,3 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)