Zysk operacyjny wyniósł 28,38 mln zł wobec 35,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 137,06 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 127,27 mln zł rok wcześniej.

"Działając w branży portowej, która szczególnie w ostatnich dwóch latach doświadczyła dynamicznie zmieniającego się otoczenia rynkowego, trzeba nie tylko wykazać się niezwykłą elastycznością na zmiany, ale przede wszystkim oferować usługi na tyle uniwersalne, by sprostały aktualnemu zapotrzebowaniu na rynku. Jesteśmy istotnym graczem na polskim rynku logistycznym, a silną pozycję utrzymujemy dzięki elastycznemu podejściu do rynkowych wyzwań oraz reagowaniu na zmiany w otoczeniu biznesowym. Kontynuujemy rozwój i jesteśmy gotowi do dalszego inwestowania w infrastrukturę wspierającą wzrost polskiej branży portowej" - powiedział prezes mówi Kamil Jedynak, cytowany w komunikacie.

Trzeci kwartał 2023 r. to utrzymujący się, zwiększony popyt na przeładunki towarów agro w polskich portach. Trend spowodowany jest wzrostem produkcji krajowej, a także zwiększonym wolumenem tranzytu zboża z Ukrainy. Mniejsze dostawy węgla związane były m.in. ze zgromadzonymi dużymi zapasami węgla przez krajową energetykę, jednak usługi magazynowania i usługi dodatkowe, częściowo kompensowały spadek przeładunków tego surowca. W IV kwartale tego roku utrzymuje się wysoka podaż krajowych i tranzytowych ładunków masowych agro, podano również.

Reklama

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 144,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 92,33 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 488,66 mln zł w porównaniu z 275,1 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 170,18 mln zł wobec 88,1 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"W trzech kwartałach 2023 r. wszystkie segmenty działalności grupy poprawiły przychody, przy czym najwięcej zapewniła działalność portowa (284 mln zł), która po trzech kwartałach 2023 r. wzrosła r/r o 57,77%, przede wszystkim w efekcie wyższych przychodów zarówno z usług przeładunkowych, jak i usług dodatkowych. Działalność spedycyjna wzrosła o 126,81% w stosunku do tego samego okresu przed rokiem i wygenerowała 186,86 mln zł dzięki obsługiwanym przewozom towarów masowych droga morską i kolejową. Działalności kolejowa i hydrotechniczna miały odpowiednio: 6,96 mln zł i 10,84 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o ok. 40% obu tych działalności" - wymieniono w materiale.

"Jesteśmy zadowoleni, że wszystkie nasze segmenty działalności osiągnęły lepsze wyniki od zeszłorocznych. Poza sprzyjającymi czynnikami rynkowymi w wynikach trzech kwartałów 2023 r. uwzględniony jest także wpływ pozytywnych zdarzeń jednorazowych, które w większości miały miejsce w pierwszym półroczu 2023 r. Sytuacja finansowa Grupy OTL jest bardzo dobra co pozwala nam konsekwentnie realizować plany inwestycyjne grupy mające na celu zwiększanie mocy przeładunkowych oraz poprawę efektywności naszych terminali. Duża część naszych inwestycji, poprzez większą sprawność i efektywność jest również elementem inicjatyw środowiskowych, mających przyczynić się do bardziej zrównoważonego rozwoju branży. Chcemy stosować bardziej ekologiczne rozwiązania, redukując emisję CO 2 i minimalizując wpływ naszych operacji na środowisko" - dodał wiceprezes Grzegorz Zubrzycki.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 80,71 mln zł wobec 64,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa OTL to notowana na GPW grupa specjalizująca się w usługach transportowych, spedycyjnych i logistycznych. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 455,3 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)