"Portfel zamówień Grupy Budimex na dzień 30 września 2023 roku wynosił 12 036 915 tys. zł. Wartość kontraktów podpisanych w okresie styczeń-wrzesień 2023 roku wyniosła 4 511 247 tys. zł. Po 30 września 2023 roku podpisane zostały umowy o wartości blisko 1 mld zł. Dodatkowo, wartość kontraktów, w których oferty spółek Grupy są najniższe lub zostały ocenione przez zamawiających najwyżej to ponad 12 mld zł, z czego ponad 8 mld zł przypadało na kontrakty na rynkach zagranicznych. Zapewnia to korzystne perspektywy utrzymania wysokiego portfela zamówień w najbliższych kwartałach oraz stabilizuje fundamenty działalności operacyjnej na lata 2024-2025" - czytamy w raporcie kwartalnym.

Portfel zamówień Grupy Budimex jest rentowny i w dużej mierze zabezpiecza przychody do końca 2024, podkreśliła spółka.

"Struktura portfela w ciągu ostatniego roku nie uległa znaczącej zmianie - portfel opiera się głównie na kontraktach infrastrukturalnych i kolejowych, stanowiących około 2/3 jego wartości. Grupa Budimex przeprowadza regularne aktualizacje budżetów kontraktów długoterminowych, a zmiany cen materiałów i usług podwykonawców są uwzględniane w zrewidowanych kosztorysach" - czytamy dalej.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2022 r. miał 8,62 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Reklama

(ISBnews)