Enter Air odnotował 56,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 104,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 128,63 mln zł wobec 211,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 070,57 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 1 006,11 mln zł rok wcześniej.

"Wzrost skali działalności, realizacja planów i rekordowe wyniki powodują, że mamy za sobą kolejny bardzo udany sezon. Tym bardziej, że działaliśmy w bardzo trudnych warunkach rynkowych, które były wymagające dla całego rynku i naszej konkurencji. Nasz model biznesowy po raz kolejny pokazał swoją odporność, pomimo opóźnień w dostawach samolotów, niestabilnych kursów walut oraz wahaniom cen paliw, plasując nasze marże w jednym rzędzie z najlepszymi liniami nisko-kosztowymi w Europie. Rekordowy poziom przychodów i EBITDA po trzech kwartałach jest bardzo dobrym prognostykiem wyników całego roku. Zgłoszony popyt na usługi w niskim sezonie jest duży, a zamówienia na przyszły rok przekraczają nasze możliwości przewozowe, nawet pomimo planowanego powiększenia floty. Mamy nadzieję, że będziemy kontynuowali dobrą passę i rozwijali nasz biznes w następnych latach. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami planujemy spłatę do końca pożyczki z PFR i powrót do wypłacania dywidendy" - powiedział członek zarządu Grzegorz Polaniecki, cytowany w komunikacie.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 130,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 4,32 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 082,01 mln zł w porównaniu z 1 823,87 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 385,5 mln zł wobec 192,4 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Reklama

Przychody Enter Air w I-III kw. 2023 r. wyniosły 2,1 mld zł i były o 14,2% wyższe r/r. Wzrost przychodów związany był ze wzrostem skali działalności Enter Air. Na wyniki spółki oraz wskaźniki rentowności w III kw. 2023 r., negatywny wpływ miały ceny paliw. Przy rosnących w wysokim sezonie cenach paliwa zwrot jego kosztów otrzymywany od touroperatorów nie w pełni pokrywał koszt zakupu, ponieważ cena paliwa jest ustalana z klientami z wyprzedzeniem, podano również.

"W rezultacie Enter Air wypracował 191 mln zł zysku operacyjnego. Było to o 7,8 % więcej niż w analogicznym okresie 2022 r. oczyszczonym ze zdarzenia jednorazowego. W I-III kw. 2022 r. zysk raportowany wyniósł 234,1 mln zł, ale pozytywny wpływ na niego miało zdarzenie jednorazowe w postaci umorzenia pożyczki PFR w wysokości 56,9 mln zł, bez którego zysk operacyjny wyniósłby 177,2 mln zł. EBITDA Grupy w pierwszych 9 miesiącach 2022 r. wyniosła 385,5 mln zł i była o 200,4% wyższa r/r. Przewoźnik zanotował w I-III kw. 130,4 mln zł zysku netto w porównaniu do 4,3 mln zł zysku netto w analogicznym okresie 2022 r. Na prezentowane wyniki wpływ miały ujemne różnice kursowe, które wyniosły w I-III kw. 2023 r. 4,5 mln zł. Bez uwzględniania różnic kursowych Enter Air miał 390 mln zł EBITDA oraz 134,9 mln zł zysku netto" - czytamy dalej.

"Pomimo wzrostu liczby operacji o ponad 20% r/r, trzeci kwartał był bardzo wymagający, a przy porównywaniu wyników z zeszłym rokiem należy wziąć pod uwagę także zdarzenia jednorazowe oraz czynniki które mają wpływ niegotówkowy. Przychody w przeliczeniu na złote nie wzrosły tak dużo jak się spodziewaliśmy przede wszystkim z powodu zmienności cen paliw oraz niższych cen walut, co dało mniejszą wartość w przeliczeniu na złote" - dodał Połaniecki.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 33,07 mln zł wobec 27,18 mln zł zysku rok wcześniej.

Enter Air jest największą prywatną linią lotniczą działającą w Polsce. Przewoźnik posiada sześć stałych baz operacyjnych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, Paryżu i Zurychu oraz kilka baz sezonowych. Jest notowany na GPW od 2015 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)