SimFabric odnotowało 3,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2023 r. wobec 2,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 6,32 mln zł wobec 2,15 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 6,96 mln zł wobec 3,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8,04 mln zł w I-III kw. 2023 r. wobec 5,28 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 1,48 mln zł wobec 2,34 mln zł zysku rok wcześniej.

SimFabric tworzy symulatory i gry komputerowe na komputery PC oraz urządzenia mobilne (iOS, Android). Od 2018 roku jest certyfikowanym producentem i wydawcą gier na konsole: Nintendo Switch, PS4 i Xbox One. W sierpniu 2022 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z rynku NewConnect.

Reklama

(ISBnews)