Strata operacyjna wyniosła 0,4 mln zł wobec 3,62 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 2,09 mln zł wobec 2,33 mln zł straty w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,26 mln zł w 2023 r. wobec 6,21 mln zł rok wcześniej.

Strategia zrównoważonego rozwoju grupy

Reklama

"W ciągu 2023 roku spółka i cała Grupa SimFabric kontynuowała realizację strategii zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej, zapoczątkowanej w 2019 roku i aktualnie składającej się z 6 filarów: tworzenia gier własnych, portowania gier, usługach badawczo-rozwojowych oraz tworzenia gier mobilnych oraz na gogle wirtualnej rzeczywistości, oraz tworzenia gier w modelu Play to Earn w oparciu o technologię blockchain i NFT" - napisała prezes Julia Leszczyńska w liście do akcjonariuszy.

Przypomniała o podpisaniu "ważnych umów z nowymi partnerami wydawniczymi", na rynki azjatyckie w tym Chiny, Ameryki Południowej oraz na nowe platformy cyfrowej dystrybucji: Epic Game Store, Green Man Gaming, Nuuvem i Robot Cache. Dodatkowo spółka uruchomiła na początku w 2024 roku sprzedaż na nowe gogle Apple Vision Pro oraz uzyskała preferencyjną stawkę prowizji sklepu Apple Store (15%) i dołączyła do programu Epic First Run, pozwalający pozyskiwać 100% wpływów ze sprzedaży gier z tej platformy.

"Wejście na nowe rynki wiązało się z większymi nakładami na produkcję i dystrybucję produktów całej grupy kapitałowej. Jednakże w bieżącym roku koszty stałe przeznaczane na produkcję i sprzedaż powinny zacząć spadać, a przy utrzymanym tempie wzrostu przychodów powinno to wygenerować znaczący zysk w 2024 roku. O czym będziemy mogli się przekonać już przy najbliższym sprawozdaniu finansowym za pierwszy kwartał 2024 roku" - zapowiedziała prezes.

Wskazała też, że w 2023 r. Grupa wprowadziła do sprzedaży 23 produkty (7 tytułów gier) na 6 platform sprzedażowych.

"Spółka aktualnie pracuje nad wzmocnieniem strategii zrównoważonego rozwoju, mającego na celu rozszerzenie sprzedaży zarówno terytorialnie, jak i pod względem nowych platform sprzedażowych. Dzięki czemu udało się zwiększyć przychody ze sprzedaży produktów i usług przeszło dwukrotnie w stosunku do roku ubiegłego, osiągając rekordowe przychody w historii grupy kapitałowej SimFabric na poziomie 11 261 tys. zł. Udało się również osiągnąć bardzo dobry wynik EBITDA na poziomie 2 087 tys. zł" - dodała Leszczyńska.

Finalizacja nowych umów dużymi koncernami

Wyraziła też zadowolenie ze sfinalizowania i podpisania nowych umów z tak dużymi koncernami, jak: Microsoft, Epic Games, Apple, a także Green Man Gaming, Nuuvem i Robot Cache, jak również bardzo perspektywiczną i rozwojową umową z dużym dystrybutorem na rynki Azji w tym Chiny.

"Cały czas pracujemy dla kolejnymi tak dużymi umowami i nad dalszych rozszerzaniem rynków cyfrowej dystrybucji, na których będą sprzedawane produkty z grupy kapitałowej SimFabric" - podsumowała prezes.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2023 r. wyniosła 0,63 mln zł wobec 3,11 mln zł straty rok wcześniej.

SimFabric tworzy symulatory i gry komputerowe na komputery PC oraz urządzenia mobilne (iOS, Android). Od 2018 roku jest certyfikowanym producentem i wydawcą gier na konsole: Nintendo Switch, PS4 i Xbox One. W 2022 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z rynku NewConnect.

(ISBnews)