SimFabric odnotowało 1,65 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2023 r. wobec 1,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 1,29 mln zł wobec 1,97 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 2,11 mln zł wobec 2,81 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,93 mln zł w I poł. 2023 r. wobec 4,9 mln zł rok wcześniej.

"Pierwsza połowa roku 2023 była dla spółki pełna wyzwań i czynników zewnętrznych, które negatywnie wpływały na sytuację całej branży gier na Świecie. Konflikt w Ukrainie i zamknięcie rynków rosyjskiego i ukraińskiego ma nadal negatywny wpływ na sprzedaż i dystrybucję gier komputerowych na większości platform. Jednak mimo utrudnionej sytuacji wydawniczej, grupa kapitałowa pracowała nad poszukiwaniem nowych platform i rynków dystrybucji. Równocześnie mimo rosnącej inflacji i szybko wzrastających cen, dzięki szybkiemu adoptowaniu się do zmieniającej się sytuacji ekonomicznej, a także restrukturyzacji zespołów developerskich udało się obniżyć znacząco koszty produkcji w stosunku do roku ubiegłego. Dzięki tym działaniom, mimo trudnego otoczenia makroekonomicznego udało się zarówno poprawić przychody ze sprzedaży produktów i usług, które były na poziomie 4,93 mln zł, jak i wypracować zysk operacyjny na poziomie 1,29 mln zł oraz EBITDA na poziomie 2,11 mln zł" - napisała prezes SimFabric Julia Leszczyńska w liście do akcjonariuszy i inwestorów.

"Niestety ze względu na przeterminowane należności zarząd zgodnie z rekomendacją audytora oraz podejściem ostrożnościowym zdecydował się na finalne odpisy aktualizacyjne w wysokości 2,07 mln zł, co w znaczny sposób wpłynęło na ostateczny wynik finansowy za pierwsze półrocze 2023 r. Dodatkowo na wynik finansowy negatywnie wpłynęło również przeszacowanie aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej ze spadkiem o 1,8 mln zł. Gdyby nie odpisy aktualizacyjne oraz spadek wartości aktywów finansowych pierwsze półrocze 2023 zakończyłby się zyskiem netto na poziomie 3,34 mln zł w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Oba czynniki negatywnie wpływające na wynik finansowy są wyłącznie księgowymi zapisami i nie występują już w III kwartale, który powinien być dla grupy kapitałowej rekordowy. A przed nami rozpoczynający się czwarty kwartał, który co roku był dla grupy kapitałowej SimFabric najlepszy. Z kolei po uzyskaniu przeterminowanych należności wynik finansowy grupy kapitałowej i emitenta będzie powiększony o dokonane ostrożnościowo w tym i w zeszłym roku odpisy" - dodała.

Reklama

Prezes podkreśliła też, że grupie w I półroczu udało się sfinalizować i podpisać nowe umowy wydawnicze z tak dużymi koncernami, jak Microsoft, Epic Games, Nuuvem czy Green Man Gaming, a także Robot Cache, Apple oraz PICO.

"Tuż przed końcem drugiego kwartału udało się sfinalizować spółce zależnej VRFabric bardzo dużą umowę z partnerem wydawniczym na rynki Azji w tym Chiny. Podobne umowy zostały zawarte również przez drugą spółkę zależną MobileFabric oraz przez SimFabric tuż przed publikacją niniejszego raportu. Umowy te zapewniają regularne co kwartał wpływy z tytułu sprzedaży gier z portfolio grupy kapitałowej i emitenta i pozwalają optymistycznie patrzeć na kolejne kwartały i lata" - powiedziała prezes.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2023 r. wyniosła 2,08 mln zł wobec 1,82 mln zł zysku rok wcześniej.

SimFabric tworzy symulatory i gry komputerowe na komputery PC oraz urządzenia mobilne (iOS, Android). Od 2018 roku jest certyfikowanym producentem i wydawcą gier na konsole: Nintendo Switch, PS4 i Xbox One. W sierpniu 2022 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z rynku NewConnect.

(ISBnews)