Nadzwyczajne walne zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych odbędzie się 5 lutego. Akcjonariusze zdecydują na nim o zmianach w składzie Rady Giełdy.

Jerzy Kalinowski obecnie pełni rolę senior adviser w Priscus Finance, francuskiej firmie doradzającej przy transakcjach M&A. Wcześniej pełnił m.in. kierownicze role w ramach Grupy Optimus.

Piotr Prażmo od stycznia jest wiceprezesem zarządu Erste Securities Polska, a wcześniej był m.in. niezależnym członkiem rady nadzorczej GPW.

Iwona Sroka jest członkiem zarządu spółki Murapol. W latach 2009-2017 była prezesem zarządu KDPW i izby rozliczeniowej KDPW_CCP.

Reklama

Katarzyna Szwarc jest radcą prawnym, pełni obecnie funkcję przewodniczącej rady nadzorczej Rockbridge TFI, wiceprzewodniczącej rady nadzorczej CD Projekt i przewodniczącej rady nadzorczej Newag.

Paweł Homiński związany jest z rynkiem kapitałowym od blisko 30 lat. W latach 2021–2022 pełnił funkcję prezesa zarządu Noble Funds TFI.

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny zgłosił do Rady Giełdy kandydaturę Małgorzaty Rusewicz, która jest prezesem Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych. Swoją kandydaturę zgłosił Piotr Rybicki, biegły rewident, członek rad nadzorczych i komitetów audytów w spółkach rodzinnych i prywatnych, w tym notowanych na GPW.

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zgłosiło kandydaturę Artura Rzepki - współzałożyciela SII, który od 2018 r. pełni funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej SII.

Kandydatura Mariusza Patrowicza, prawnika, posiadającego doświadczenie w zarządzaniu spółkami giełdowymi m.in. Atlantis SE,FON SE, IFSA SE, została zgłoszona przez Damiana Patrowicza.

W porządku obrad GPW jest też punkt dotyczący zmiany prezesa. Zgodnie ze statutem, prezesa GPW wybiera walne zgromadzenie tej spółki. (PAP Biznes)