"W lutym 2024 r. łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku GPW wyniosła 27,4 mld zł, czyli o 46% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła o 42,8% r/r do poziomu 26,6 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1,27 mld zł, o 36% więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec lutego wyniosła 81 944,56 pkt. i była o 36,2% wyższa niż przed rokiem" - czytamy w komunikacie.

Na rynku NewConnect w lutym odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 34,5% r/r do 308,99 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wzrosła o 44,3% r/r i wyniosła 308,84 mln zł.

Na rynku GlobalConnect wartość obrotów akcjami w lutym wyniosła 1,79 mln zł wobec 0,2 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

"Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w lutym wyniósł 1 mln szt., czyli o 14,8% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 15,7% r/r do poziomu 669,6 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 31,6% r/r do 260,9 tys. szt., a wolumen obrotu kontraktami na akcje spadł o 10,6% r/r do 103,2 tys. szt." - czytamy dalej.

Reklama

W lutym odnotowano spadek wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 4,8% r/r do 205,7 mln zł oraz wzrost łącznej wartości obrotów ETF oraz ETC o 82,2% r/r do 127 mln zł.

"Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec lutego 114,5 mld zł, wobec 92,9 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła o 2% r/r do poziomu 453,6 mln zł" - napisano także w komunikacie.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 42,4 mld zł, co oznacza wzrost o 83,4% r/r.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł w lutym br. 11 TWh, co oznacza wzrost o 17,3% r/r. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot spadł o 17,3% r/r do 4 TWh. Na rynku forward wolumen wzrósł o 54,6% r/r do 7 TWh, podano także.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym spadł o 16,8% r/r do 10,5 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 29,9% do 1,2 TWh. Na rynku terminowym odnotowano spadek o 14,8% r/r do 9,3 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynku spot wyniósł 1,4 TWh, co oznacza spadek o 15,2% r/r.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") wzrósł o 36% r/r do 8,3 ktoe.

Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł o 77,8% r/r do 4,4 TWh.

Kapitalizacja 368 spółek krajowych notowanych na głównym rynku w lutym 2024 r. wyniosła 802,1 mld zł (185,7 mld euro), podano także.

W lutym br. na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych w porównaniu do 20 sesji rok wcześniej.

(ISBnews)