Strata operacyjna wyniosła 10,28 mln zł wobec 2,58 mln zł straty rok wcześniej. Strata EBITDA sięgnęła 8,76 mln zł wobec 0,95 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 46,14 mln zł w III kw. r.obr. 2023/2024 wobec 62,18 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. r.obr. 2023/2024 (kwiecień-grudzień 2023) spółka miała 35,15 mln zł jednostkowej straty netto wobec 2,82 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 141,45 mln zł w porównaniu z 179,07 mln zł rok wcześniej.

Podstawowa działalność Intersport Polska polega na sprzedaży detalicznej markowego sprzętu sportowego w specjalistycznych sklepach o dużej powierzchni zlokalizowanych w wybranych centrach handlowych dużych miast w całej Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

Reklama

(ISBnews)