Zysk operacyjny wyniósł 34,65 mln USD wobec 38 mln USD zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 36,67 mln USD wobec 39,71 mln USD zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 893,29 mln USD w IV kw. 2023 r. wobec 780,33 mln USD rok wcześniej.

Marża zysku brutto spadła i ustabilizowała się na poziomie 8,33% z 9,06% w IV kw. 2022 roku.

Reklama

W całym 2023 r. spółka miała 53,05 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 75,87 mln USD zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3 061,23 mln USD w porównaniu z 2 690,04 mln USD rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 120,17 mln USD wobec 116,75 mln USD zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Najważniejszym wydarzeniem mającym wpływ na wyniki spółki w IV kw. 2023 roku oraz w okresie 12 miesięcy 2023 roku była sprzedaż spółki zależnej Asbis w Rosji i całkowite zamknięcie działalności spółki w tym kraju. Wyjście z Rosji wpłynęło negatywnie na zysk netto spółki za 2023 rok, obniżając go o około 25 mln USD, co związane jest z rozliczeniem straty na różnicach kursowych w wysokości 11,5 mln USD oraz odpisu z tytułu utraty wartości w wysokości 13,5 mln USD (w tym straty na sprzedaży 1,2 mln USD)" - czytamy w raporcie kwartalnym.

"Spółka pragnie mocno podkreślić, że nie istnieje, żadne inne ryzyko związane z wyjściem z Rosji. Spółka uważa temat Rosji za zamknięty. Dokonane odpisy nie mają żadnego wpływu na bieżącą działalność spółki Asbis, która w dalszym ciągu dynamicznie rozwija się w innych kierunkach geograficznych i włącza do swojego portfolio innowacyjne rozwiązania, takie jak robotyka i usługi typu Trade-In. Strategia ASBIS jest jasno zdefiniowana, a jej celem jest dalszy rozwój naszego biznesu i konsekwentne dzielenie się naszym sukcesem z inwestorami w formie dywidend" - dodano.

Spółka podała też, że wzrost sprzedaży netto kw/kw odzwierciedlał silny wzrost w niemal wszystkich regionach działalności Asbis, a największy udział w przychodach Grupy zachowały regiony krajów byłego Związku Radzieckiego oraz Europy Śr.-Wsch. W IV kw. 2023 r. wiele linii produktowych odnotowało znaczny wzrost r/r. Liderem sprzedaży spółki pozostały smartfony, a następnie procesory i laptopy. Do najważniejszych krajów o największym wzroście sprzedaży w IV kw. 2023 r. należały: Polska - wzrost o 65,8%; Czechy - wzrost o 61,2%; Azerbejdżan - wzrost o 56,2%.

"Podsumowując, biorąc pod uwagę niesprzyjające otoczenie geopolityczne, presję inflacyjną oraz nieprzewidziane zdarzenia jednorazowe, które miały wpływ na zysk netto Grupy za 2023 rok, jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników Grupy w IV kw. 2023 r. i 2023 r. Warto podkreślić, że bez uwzględnienia zdarzeń jednorazowych Asbis osiągnąłby zysk netto na poziomie 78 mln USD, zgodnie z założeniami prognozy na 2023 r. Z optymizmem patrzymy na rok 2024. Oczekujemy stabilizacji rynków, choć zdajemy sobie sprawę, że jest to dość optymistyczne założenie. Uważamy, że presja inflacyjna będzie niższa, a nastroje konsumentów poprawią się. W Asbis mamy wiele obszarów wzrostu, takich jak robotyka i już ugruntowane rynki, takie jak Azja Środkowa, Europa Zachodnia i Afryka. Nasz cel jest jasny i jest to rozwój organiczny poprzez doskonałość operacyjną" - podkreślono.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Skonsolidowane przychody Asbis wyniosły 2,69 mld USD w 2022 r.

(ISBnews)