Opublikowana prognoza finansowa wynika ze strategii spółki obejmującej, lecz nie ograniczającej się do większej koncentracji na produktach związanych z przetwarzaniem danych oraz elektronice użytkowej, w tym produktach marek własnych, dystrybuowanych poprzez tradycyjne i internetowe sklepy detaliczne oraz małe i średnie firmy, a także rozwiązaniach dla centrów danych dla średnich i dużych przedsiębiorstw na rynkach, na których działa Grupa, czytamy w komunikacie.

"Obecny rok zapowiada się bardzo pracowicie. Będzie to dla nas rok intensywnej pracy nad nowymi produktami oraz rozwojem naszej działalności w zakresie robotyki i w modelu trade-in business. Spodziewamy się, że w połączeniu z nowymi produktami marek własnych, da nam to znaczącą przewagę rynkową na naszych rynkach w kolejnych latach. Również będziemy intensywnie rozwijać naszą obecność zarówno w Afryce, Azji Centralnej oraz na innych rynkach europejskich. Na tym będziemy się skupiać w tym roku" - dodał CEO Serhei Kostevitch, cytowany w materiale.

Istotne założenia dotyczące prognozowanych na 2024 r. wyników finansowych są następujące:

- nie będzie kolejnych ataków przez Rosję na inne kraje, na których działa Grupa,

Reklama

- nie będzie próby przejęcia przez Rosję całości lub części Ukrainy,

- nie będzie dalszej eskalacji wojny i sytuacja pozostanie przynajmniej na obecnym poziomie, gdzie w stolicy Ukrainy nie toczą się żadne walki,

- nie będzie kolejnych sankcji na kraje, w których Grupa prowadzi działalność,

- sytuacja polityczna na rynkach niezaangażowanych w wojnę w Ukrainie nie ulegnie pogorszeniu, a sytuacja finansowa na tych rynkach będzie stabilna,

- nie wystąpi znaczący spadek popytu lub podaży na produkty IT,

- nie ulegnie pogorszeniu sytuacja finansowa na głównych rynkach Grupy: w Kazachstanie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Słowacji, w porównaniu z 2023 rokiem,

- nie wystąpi istotna dewaluacja walut na głównych rynkach Grupy i tym samym nie wpłynie to negatywnie na popyt na tych rynkach,

- nie nastąpią istotne zakłócenia w ogólnym otoczeniu gospodarczym na pozostałych rynkach, na których działa spółka,

- nie wystąpi znaczący spadek popytu na wysoko marżowe produkty i rozwiązania zarówno w zakresie dystrybucji z wartością dodaną (VAD), jak i na produkty pod markami własnymi,

- konkurencja we wszystkich głównych segmentach pozostanie podobna jak w 2023 roku, nie będzie istotnych nowych uczestników rynku,

- Grupa będzie nadal korzystała z tych samych warunków handlowych u swoich kluczowych dostawców,

- segment smartfonów nie pogorszy się o więcej niż 10% w stosunku do 2023 roku na rynkach, na których działa Grupa,

- nie będzie dalszych wzrostów kosztów finansowania na wszystkich głównych rynkach, na których Grupa działa i pożycza środki na wsparcie operacji,

- nie wystąpią znaczące zmiany w zachowaniach klientów,

- nie pojawi się na rynku żadna nowa technologia, do której Grupa nie miałaby dostępu w ramach swojej dystrybucji, wymieniono.

W 2023 r. Grupa wypracowała 3,06 mld USD przychodów oraz zysk netto w wysokości 53 mln USD.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Skonsolidowane przychody Asbis wyniosły 3,06 mld USD w 2023 r.

(ISBnews)