Zysk operacyjny wyniósł 110,57 mln zł wobec 51,84 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 130,61 mln zł wobec 70,61 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 233,24 mln zł w 2023 r. wobec 1 282,43 mln zł rok wcześniej.

"W 2023 roku sprzedaż Grupy MPSA osiągnęła wartość ponad 1 233 mln zł. Na pierwszym miejscu pod względem przychodów ze sprzedaży uplasował się segment produktów menniczych osiągając 69,6% w strukturze przychodów grupy kapitałowej. Drugie miejsce (18,6% udziału w strukturze przychodów) należało do segmentu płatności elektronicznych, który odnotował wzrost poziomu przychodów ze sprzedaży. Trzecie miejsce pod zajął segment deweloperski, dla którego rok 2023 związany był z fazą podpisywania końcowych umów sprzedaży lokali w formie aktów notarialnych w kolejnych projektach na Bulwarach Praskich. W omawianym okresie główny udział w przychodach Grupy MPSA stanowiła sprzedaż krajowa (85,8%). Należy jednak nadmienić, że sprzedaż eksportowa odnotowała ponad dwu i pół-krotny wzrost pod względem przychodów ze sprzedaży osiągając w strukturze 14,2%" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 51,2 mln zł wobec 29,53 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

Mennica Polska, uznawana za jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie mennic na świecie, jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce oraz Europie. Jest także jedynym producentem sztabek złota inwestycyjnego w Polsce oraz liderem w zakresie wdrażania, obsługi i rozwoju systemów karty miejskiej. Ponadto realizuje inwestycje deweloperskie w Warszawie. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)