Zysk operacyjny wyniósł 28,48 mln zł wobec 5,33 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 33,8 mln zł wobec 10,24 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 327,88 mln zł w I kw. 2024 r. wobec 306,9 mln zł rok wcześniej.

"Wyniki osiągnięte w omawianym okresie potwierdzają silną pozycję i stabilność finansową grupy kapitałowej. Wszystkie segmenty działalności: menniczy, płatności elektronicznych oraz deweloperski notują wzrosty. Na poziom wskaźników finansowych istotny wpływ miała realizacja projektu 'Bulwary Praskie' w segmencie deweloperskim. Zaangażowanie w rozwój działalności deweloperskiej zapewni grupie kapitałowej realizację solidnych wyników finansowych również w przyszłych okresach. Płynność finansowa Grupy utrzymywała się na wysokim poziomie" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2023 r. wyniósł 8,33 mln zł wobec 5,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

Mennica Polska, uznawana za jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie mennic na świecie, jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce oraz Europie. Jest także jedynym producentem sztabek złota inwestycyjnego w Polsce oraz liderem w zakresie wdrażania, obsługi i rozwoju systemów karty miejskiej. Ponadto realizuje inwestycje deweloperskie w Warszawie. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)