Ponadto po okresie sprawozdawczym oferta konsorcjum, której liderem jest Torpol, złożona w ramach postępowania pn.: "Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. - Katowice - Katowice Piotrowice" została wybrana jako najkorzystniejsza spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

"Cena oferty złożonej przez konsorcjum wyniosła ok. 3 402,3 mln zł netto, w tym udział spółki wynosi ok. 70% (2 381,6 mln zł netto). Uwzględniając wybraną ofertę spółki, wartość portfela zamówień Grupy po zawarciu umowy może wynieść ponad 4,82 mld zł netto bez udziału konsorcjantów" - czytamy dalej.

Średnia rentowność na sprzedaży brutto z posiadanego portfela zamówień w Grupie w 2023 roku wyniosła 14,5% (wobec 23,9% w 2022 roku). Natomiast średnia rentowność na sprzedaży brutto z posiadanego portfela zamówień dla spółki w okresie sprawozdawczym wyniosła 15,8% (wobec 25,3% w 2022 roku).

"Niższy poziom marży na sprzedaży brutto wygenerowanej przez Grupę i spółkę r/r wynika z malejącego wpływu projektów pozyskanych w 2019 roku, realizowanych znacznie powyżej pierwotnie zakładanych rentowności oraz rozpoznania średniej rentowności na sprzedaży brutto powyżej pierwotnie planowanych budżetów" - czytamy dalej.

Reklama

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,09 mld zł w 2023 r.

(ISBnews)