Przychody netto ze sprzedaży były na poziomie 260,5 mln zł (rok wcześniej: 212,5 mln zł), podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej wyniósł 7,5 mln zł wobec 12,3 mln zł rok wcześniej. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wyniosły 372,9 mln zł na 31 marca 2024 roku wobec 516,0 mln zł na 31 grudnia 2023 roku, podano.

Spółka podała też w komunikacie, że w ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł wstępnie 9,6 mln zł wobec 14,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Ostateczne wyniki finansowe za I kw. 2024 roku zostaną przekazane 24 maja 2024 roku.

Reklama

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,08 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)