"Na rok 2024 zamierzamy przeznaczyć ok. 50 mln zł na inwestycje" - powiedział Tuliński podczas konferencji prasowej.

W prezentacji spółka podała, że wykonała plan inwestycyjny przyjęty na 2023 rok (31,6 mln zł). Do najistotniejszych inwestycji realizowanych w 2023 roku należało nabycie specjalistycznych maszyn i urządzeń (m.in. profilarki tłucznia, kruszarki stożkowej, pojazdów dwudrogowych do prac sieciowych) w łącznej kwocie ok. 21,7 mln zł.

"Grupa w 2024 roku planuje ponieść istotne nakłady inwestycyjne na poziomie ok. 50,4 mln zł. Plan inwestycji Grupy na 2024 rok dotyczy głównie zakupu urządzeń i maszyn do modernizacji linii kolejowych (w tym kontynuację dotychczasowych inwestycji), koparki dwudrogowe, specjalistyczne środki transportu kolejowego materiałów sypkich" - czytamy w prezentacji.

Przez ostatnie 8 lat Grupa zrealizowała inwestycje o łącznej wartości ok. 240,3 mln zł, dodano.

Reklama

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,09 mld zł w 2023 r.

(ISBnews)