Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły wstępnie 992,1 mln zł w 2023 r. wobec 1 115,4 mln zł rok wcześniej, zysk EBITDA - 50 mln zł wobec 83,3 mln zł, a zysk brutto 7,2 mln zł, w porównaniu do 41 mln zł w 2022 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł wstępnie 0,2 mln zł (wobec 5,1 mln zł za rok 2022), strata brutto wyniosła 1,1 mln zł (wobec 8,6 mln zł zysku rok wcześniej), a zysk EBITDA 3,3 mln zł (wobec 16,7 mln zł rok wcześniej), przy przychodach na poziomie 282,8 mln zł (329,7 mln zł rok wcześniej), podano również.

"Czynnikami, które przyczyniły się do spadku wyników finansowych w stosunku do roku 2022 są:

- spadek popytu konsumenckiego na produkty grupy z długim terminem przydatności do spożycia,

Reklama

- podwyżki cen środków produkcji obejmujących surowce, opakowania i energię,

- wysoki poziom inflacji i zaostrzenie polityki pieniężnej ograniczające znacząco popyt konsumencki oraz wpływające na poziom kursów walutowych i stóp procentowych,

- wzrost kosztów finansowania zewnętrznego oraz płacy minimalnej,

- wzrost kosztów produkcji i opóźnienia w korygowaniu cen sprzedaży do największych odbiorców, którymi są sieci handlowe, wynikające z przedłużających się negocjacji z tymi odbiorcami i ich silnej pozycji rynkowej" - wymieniono w komunikacie.

Spośród czynników wewnętrznych mających wpływ na wyniki finansowe za rok 2023 należy wyróżnić czynniki związane z przygotowaniem i trwającą realizacją zobowiązań wynikających z umowy wspólników w ramach spółki Makłowicz i Synowie sp. z o.o. Wiązało się to przede wszystkim z zapewnieniem bieżącego finansowania tej spółki, a także z koniecznością poniesienia nakładów inwestycyjnych na modernizację i zakup nowych urządzeń produkcyjnych oraz adaptację istniejących i na budowę nowych obiektów infrastruktury przemysłowej na terenie istniejącego zakładu produkcyjnego spółki w Ruścu, podano również.

Znaczenie miały także działania o charakterze inwestycyjnym prowadzone przez spółki zależne - Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego i Mitmar.

"Na ujemny wynik działalności operacyjnej spółki wpłynęła ponadto zmiana podejścia w zakresie polityki zarządzania zapasami, polegająca na minimalizacji tzw. stoków magazynowych kosztem niewykorzystanych mocy produkcyjnych, stanowiąca efekt świadomej decyzji, mającej na celu poprawę płynności i sprawności operacyjnej zakładu produkcyjnego spółki" - czytamy dalej.

Ostateczne wyniki finansowe za rok 2023 zostaną opublikowane 26 kwietnia 2024 r.

Pamapol jest wiceliderem dań gotowych w Polsce. Oferta firmy obejmuje produkty w kategorii dań gotowych, a także konserw mięsnych, pasztetów, zup gotowych oraz warzyw konserwowych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. Miała 744,44 skonsolidowanych przychodów w 2022 r.

(ISBnews)