Zysk operacyjny wyniósł 95,78 mln euro wobec 109,07 mln euro zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 145,37 mln euro wobec 154,77 mln euro zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 618,93 mln euro w 2023 r. wobec 510,07 mln euro rok wcześniej.

"Pomimo trudnego otoczenia i pracy w ekstremalnych warunkach wojennych przez dwa lata, Astarta zdołała osiągnąć dobre wyniki finansowe w 2023 r. Skonsolidowane przychody spółki wzrosły o 21% r/r do 619 mln euro w okresie sprawozdawczym. Wynikało to przede wszystkim z wyższego wolumenu sprzedanych zbiorów oraz cukru w porównaniu z rokiem poprzednim, co częściowo zrównoważyło zwiększone koszty logistyki. Sprzedaż eksportowa w wysokości 325 mln euro stanowiła 53% skonsolidowanych przychodów w 2023 r." - czytamy w raporcie.

"Segment rolniczy był głównym źródłem stanowiąc 39% skonsolidowanych przychodów lub 240 mln euro w 2023 r. (+33% r/r). Sprzedaż w segmencie produkcji cukru wzrosła o 28% r/r do 199 mln euro i wygenerowała 32% całkowitych przychodów w okresie sprawozdawczym. Segment przetwórstwa soi wygenerował 20% przychodów Astarty, czyli 122 mln euro, bez zmian r/r. Hodowla bydła stanowiła 7% całkowitych przychodów lub 43 mln euro w 2023 r. (+10% r/r)" - czytamy dalej.

Reklama

Marża EBITDA obniżyła się o 7 pkt proc. do 23%, odzwierciedlając niższe ceny zbiorów, wyższe koszty sprzedaży i dystrybucji oraz zmianę bazy dostaw na sprzedaż upraw. Wyłączając wpływ IAS41, marża brutto spadła z 40% do 36%. Marża brutto spadła z 30% do 24%, wskazano także w raporcie.

Astarta Holding N.V. to holding, zarejestrowany w Holandii, który grupuje spółki spożywcze i rolnicze działające na Ukrainie. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)