Pozostałą część zysku netto w kwocie 0,88 mln zł ma być przeznaczona na kapitał zapasowy, wynika z projektów na walne zgromadzenie.

Działalność AC SA opiera się przede wszystkim na sprzedaży samochodowych instalacji gazowych. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 roku. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 270,46 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)