Zysk operacyjny wyniósł 574,89 mln zł wobec 485,37 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA (o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego paliw płynnych i gazowych, uzasadnione przesunięcia w czasie kosztów i przychodów oraz zdarzenia jednorazowe) wyniósł 243,8 mln zł wobec 513,7 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Miniony rok był przełomowy z perspektywy ponad 30-letniej historii Grupy Unimot. Do grupy dołączyło siedem podmiotów, obecnie w pełni zintegrowanych z naszą organizacją. Choć nasze wyniki finansowe odzwierciedlają wpływ niekorzystnej koniunktury na rynku paliw, osiągnęliśmy najlepsze możliwe rezultaty dzięki daleko idącej dywersyfikacji źródeł przychodów. Udowodniliśmy, że jesteśmy elastyczni i zdolni utrzymać konkurencyjność nawet w obliczu nadzwyczajnej sytuacji rynkowej. Jednocześnie drastyczne obniżenie marż spowodowało, że - podobnie jak w 2018 roku - dokonaliśmy przeglądu naszej sprawności operacyjnej i elastyczności kosztowej. Dzięki wdrożonym działaniom spodziewamy się od drugiego półrocza 2024 roku osiągnięcia w wymiarze rocznym optymalizacji kosztowej w wysokości 15 mln zł" - powiedział prezes Adam Sikorski, cytowany w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 12 913,24 mln zł w 2023 r. wobec 13 369,36 mln zł rok wcześniej.

Grupa Unimot wypracowała wolumen sprzedaży oleju napędowego i biopaliw na poziomie blisko 2 mln m3 w 2023 roku, a sprzedaż gazu LPG przekroczyła poziom 294 tys. ton.

Reklama

W 2023 r. Grupa Unimot koncentrowała się na intensywnych działaniach związanych z zarządzaniem ryzykiem oraz maksymalnym wykorzystaniem szans rynkowych. W obliczu trudnego otoczenia, spowodowanego m.in. sytuacją na lokalnym rynku oleju napędowego, grupa konsekwentnie minimalizowała ryzyko i wzmacniała stabilność finansową poprzez dywersyfikację źródeł przychodów. Na początku roku rynek oleju napędowego stanął przed wyzwaniem wprowadzonego 5 lutego embarga na import tego produktu z Rosji, a od sierpnia ceny tego produktu w Polsce kształtowały się znacznie poniżej notowań obserwowanych na rynkach światowych, co oznaczało generowanie ujemnych marż. W odpowiedzi firma dostosowała się do tego spadku, zmniejszając import tego produktu do absolutnego minimum, koniecznego do wypełnienia zobowiązań wynikających z zawartych wcześniej umów. Jedynie w ten sposób Grupa Unimot mogła zniwelować negatywne skutki panujące na rynku oleju napędowego. Pomimo podjętych działań, szacuje się, że nastąpiła utrata korzyści rzędu ponad 140 mln zł, co nie wystąpiłoby, gdyby otoczenie rynkowe w II półroczu 2023 r. nie odbiegało w znacznym stopniu od warunków obrotu olejem napędowym obserwowanych w poprzednich okresach. Koniec 2023 roku przyniósł pewną poprawę i wzrost efektywności importu tego produktu, jednak nie do poziomu satysfakcjonującego Grupę Unimot, podkreślono również.

"Dzięki wypracowanym wynikom osiągniętym przez spółki, które Grupa Unimot nabyła w 2023 roku, oraz rozwojowi pozostałych działalności w ramach grupy, firmie udało się zminimalizować negatywny wpływ nadzwyczajnej sytuacji na rynku paliw na jej wyniki finansowe. Do aktywów nabytych przez Grupę Unimot w 2023 roku należą spółki: Olavion, Unimot Commodities, Unimot Terminale, Unimot Infrastruktura, Unimot Bitumen, RCEkoenergia i Unimot Aviation"- podsumowano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 45,04 mln zł wobec 117,29 mln zł zysku rok wcześniej.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W 2020 r. spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Spółka miała 12,91 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2023 r.

(ISBnews)