Zysk operacyjny wyniósł 15,76 mln zł wobec 36,06 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 17,1 mln zł wobec 37,1 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 37,5 mln zł w 2023 r. wobec 54,91 mln zł rok wcześniej.

Przychodów ze sprzedaży

Reklama

"Spadek przychodów ze sprzedaży o 32% w ujęciu rocznym wynika z malejącej sprzedaży gry 'Green Hell' na kluczowych platformach. Jest to związane z naturalnym cyklem starzenia się produktu, którego premiera w wersji early access odbyła się w 2018 r. Gra jest już dostępna na wszystkich najważniejszych platformach: PC/Steam, w wersji na konsole PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch oraz 'Green Hell VR' na platformach wirtualnej rzeczywistości (m.in. Oculus Quest 2, Oculus Rift, Steam, PlayStation VR2). Udział sprzedaży na PC/Steam w przychodach ze sprzedaży emitenta stanowił 52% w 2023 r. oraz 47% w 2022 r. Natomiast łączny udział sprzedaży na Steam oraz na konsolach PlayStation i Xbox w przychodach ze sprzedaży w raportowanym okresie wyniósł ponad 79%" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Sprzedaż brutto "Green Hell" w ujęciu ilościowym

Sprzedaż brutto "Green Hell" w ujęciu ilościowym w 2023 r. na platformy PC/Steam, PlayStation Store i Microsoft Store (wersje gry, do których spółka posiada prawa wydawnicze) wyniosła 1,09 mln egzemplarzy, z czego 248 tys. sztuk na konsolach PlayStation i Xbox. 30 października 2023 r. sprzedaż brutto "Green Hell" na platformach PC/Steam, PlayStation oraz Xbox narastająco przekroczyła poziom 5 mln sprzedanych egzemplarzy, przypomniano.

"W sierpniu 2023 r. minęło 5 lat od dnia premiery 'Green Hell' w formule early access na platformie Steam. Gra jest regularnie rozwijana i wzbogacana o nowy, bezpłatny kontent. Dotychczasowe łączne przychody netto Creepy Jar S.A. z tego IP od rozpoczęcia sprzedaży do końca lipca 2023 r. wyniosły ponad 173 mln zł, przy łącznych nakładach na produkcję i rozwój tytułu w wysokości ok. 16,8 mln zł (w okresie od rozpoczęcia produkcji do 31 lipca 2023 r.)" - czytamy dalej w sprawozdaniu.

Koszty działalności operacyjnej

Koszty działalności operacyjnej w 2023 r. wyniosły 21 mln zł i były o 2,3 mln zł wyższe niż rok wcześniej (wzrost o 12% r/r). Największą pozycję stanowiły wynagrodzenia (blisko 8,0 mln zł wobec 10,5 mln zł rok wcześniej) oraz usługi obce (9,5 mln zł). W raportowanym okresie rozpoznano koszt wynagrodzeń w związku z realizacją programu motywacyjnego na lata 2023-2025 w wysokości 4,5 mln zł (w porównaniu do 7,1 mln zł rozpoznanych rok wcześniej w związku z realizacją programu motywacyjnego na lata 2020-2022). W 2023 r. koszt usług obcych wzrósł o 3,6 mln zł (wzrost o 61%) r/r głównie w wyniku wyższych kosztów usług związanych z produkcją gier (wzrost o 1,9 mln zł) oraz wyższych kosztów marketingu (wzrost o blisko 1,2 mln zł), podano także.

Creepy Jar jest producentem gier komputerowych, specjalizującym się w gatunku premium indie survival. Menedżerowie spółki mają doświadczenie z Techland. W 2021 r. przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na którym była notowana od 2018 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)