"Zarząd spółki ocenia sytuację finansową spółki jako stabilną. Nieznaczne pogorszenie wyników spółki w 2023 r. w porównaniu do 2022 r. wynika ze specyfiki prowadzonej działalności operacyjnej, w tym ze sprzedaży leków na rynku cen regulowanych, co ogranicza możliwość pełnego przenoszenia inflacji w obszarze bazy kosztowej na ceny sprzedaży; a także z wysokiej kapitałochłonności segmentu innowacyjnego" - czytamy w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 27,24 mln zł wobec 37,34 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 22,77 mln zł wobec 6,76 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Segment leków generycznych

Reklama

"EBITDA segmentu leków generycznych wyniosła 62,5 miliona złotych w 2023 r. oraz 70,8 miliona złotych w 2022 r., podczas gdy segment innowacyjny odnotował w 2023 r. ujemny wynik EBITDA w wysokości 39,7 milionów złotych w porównaniu do 64 milionów złotych w 2022 r. Spadek EBITDA w 2023 r. był spowodowany przede wszystkim wzrostem kosztów wynagrodzeń, które w 2022 roku wyniosły 58 milionów złotych, podczas gdy w 2023 roku wyniosły 64,8 milionów złotych tj. wzrost o 11,6%. Generalnie koszty OPEX w 2023 z wyłączeniem amortyzacji wzrosły o 3,5% w stosunku do roku 2022. W 2023 roku rentowność EBITDA segmentu leków generycznych utrzymała się na wysokim poziomie i wyniosła 38%. Podczas gdy w 2022 roku wyniosła 44%. Należy podkreślić, iż spadek kosztów w segmencie innowacyjnym w roku 2023 został dodatkowo w dużej części pokryty wzrostem przychodów z dotacji" - czytamy dalej.

Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 216,57 mln zł w 2023 r. wobec 194,59 mln zł rok wcześniej.

"W roku 2023 przychody Celon Pharma wyniosły 216,6 miliona złotych w porównaniu do 194,6 miliona złotych w 2022 r. Wzrost przychodów o 11,3% dotyczy w głównie segmentu innowacyjnego +55%, a dokładniej wzrostu refundacji z prowadzonych projektów B+R. Sprzedaż krajowa w segmencie leków generycznych wzrosła w 2023 r. o 4,2 miliona złotych w porównaniu do 2022 r., co stanowi 4% wzrost r/r. Wzrost uzyskano pomimo braku nowych produktów w portfelu, największy wartościowo wzrost został zrealizowany na leku Ketrel +2,5m PLN oraz Donepex +1,1m PLN. W kwietniu 2024 r. Spółka wprowadziła na rynek pierwsze serie leku generycznego stosowanego w profilaktyce przeciwzakrzepowej. Sprzedaż eksportowa minimalnie wzrosła z 59,4 milionów złotych w 2022 r. do 59,6 miliona złotych w 2023 r. Przychody z dotacji wzrosły o 55% z 32 milionów złotych w R 2022 do 49,5 milionów złotych w 2023 r." - wymieniono.

"W roku 2023, Spółka Celon Pharma, kontynuowała realizację najważniejszych założeń strategicznych, co przełożyło się łącznie na wygenerowanie ponad 11% wzrostu przychodów w porównaniu z rokiem poprzednim. Wynikało to zarówno z wzrostu wpływów z dotacji w segmencie innowacyjnym, ale również z dobrej dynamiki sprzedaży produktów na rynku polskim, która została zachowana, mimo dojrzałości rynkowej wszystkich produktów z naszego portfolio. [...] Projekty w rozwoju klinicznym, uwzględnione w światowej strategii komercjalizacji innowacyjnego portfolio, w 2023 r. weszły w zaawansowany etap na poziomie faz II, co oznacza, że w 2024 r. Spółka spodziewa się odczytów, które mogą być kluczowe z punktu widzenia podpisania umów partneringowych" - podsumował prezes Maciej Wieczorek w liście załączonym do raportu.

Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)