"Dosyć dużo działo się w ostatnim czasie na EUR/PLN, co skutkowało dużą zmiennością. W najbliższym czasie kurs powinien stabilizować się w przedziale powyżej 4,50 - pewnie rynek będzie chciał powrócić w okolice szczytów z początku tygodnia, przy czym nie spodziewam się, żebyśmy mieli dotrzeć do 4,60. Zakładam, że maksymalnie kurs powinien dotrzeć do 4,58, a towarzyszyć będzie temu niższa zmienność niż w ostatnich dniach" - powiedział Wojciech Stępień.

"Zagrożeniem jest wzrost awersji do ryzyka na rynkach. Do tego dochodzi sprawa praworządności, o której teraz rynek sobie przypomniał i pojawiające się w tej kwestii kolejne informacje mogą ograniczać przestrzeń do umacniania się złotego. W tym scenariuszu EUR/PLN przez kolejne kilkanaście dni może pozostawać powyżej 4,50" - dodał.

Różne aspekty reformy wymiaru sprawiedliwości budzą poważne obawy dotyczące praworządności, szczególnie jeśli chodzi o niezawisłość sądów - ocenia Komisja Europejska w swym raporcie na temat Polski. Dokument wskazuje też na zastrzeżenia dotyczące CBA oraz mediów.

Po wtorkowym spadku kurs EUR/PLN wzrósł w środę i około godz. 15.50 ze euro płacono około 2 grosze więcej niż dzień wcześniej.

RYNEK DŁUGU

W środę rentowności krajowych SPW pozostawały bez większych zmian, przy czym ze spadkiem o około 0,5 pb. dochodowość papierów 5-letnich zeszła do 0,57 proc. pogłębiając wtorkowe minimum.

"Rentowności krajowych SPW poruszają się w bardzo wąskim zakresie, a ruchy te są tak niewielkie, że jeszcze niedawno przeszłyby niezauważone. W ostatnim czasie doszło do lekkiego przesunięcia krzywej w dół, rentowność papierów 5-letnich zeszła do swojego minimum, a 10-letnich - do dolnego ograniczenia swojego przedziału wahań. Było to spowodowane wzrostem awersji do ryzyka związanym z obawami o II falę pandemii" - powiedział Stępień.

"Nie zmienia to jednak szerszego obrazu całego rynku. Czynniki ryzyka pozostają jednak nie zmienione, tzn. brak perspektyw na zmiany stóp procentowych i NBP mający w zanadrzu program luzowania. Krzywa rentowności jest bardzo stabilna i w przypadku obligacji 10-letnich poziom 1,3-1,4 proc. będzie poziomem, który będzie stabilizować rynek" - dodał.

Ocenił, ze środowe informacje o nadchodzących emisjach i przetargach na rynku pierwotnym nie są zaskoczeniem i również nie powinny istotnie wpłynąć na rynek.

Ministerstwo Finansów w październiku nie planuje przetargów sprzedaży obligacji, MF planuje dwa przetargi zamiany: 8 i 22 października - podał resort finansów w komunikacie.

Bank Gospodarstwa Krajowego przeprowadzi w październiku dwa przetargi sprzedaży obligacji - 7 października zaoferuje obligacje serii FPC0725, a 28 października zaoferuje FPC0630 i FPC0733 oraz ewentualnie nową serię obligacji FPC - podał bank w komunikacie.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,669 proc. (+2,4 pb), a niemieckich -0,533 proc. (+0,9 pb).

środa środa wtorek
15.52 9.33 15.34
EUR/PLN 4,5447 4,5234 4,5193
USD/PLN 3,8880 3,858 3,8583
CHF/PLN 4,2078 4,1852 4,1876
EUR/USD 1,1689 1,1725 1,1713
WS0922 0,06 0,06 0,06
DS0725 0,58 0,57 0,58
DS1030 1,30 1,30 1,29

(PAP Biznes)