Bank uspokaja jednocześnie, iż prawdopodobieństwo otrzymania fałszywego banknotu jest niewielkie, ponieważ liczba fałszywych banknotów pozostaje bardzo niska w stosunku do liczby autentycznych banknotów w obiegu. „W 2022 r. na milion autentycznych banknotów w obiegu wykryto 13 fałszerstw, co stanowi drugi najmniejszy odsetek od czasu wprowadzenia banknotów euro” - podaje EBC w komunikacie prasowym.

Najczęściej fałszowanymi banknotami są te o nominale 20 i 50 euro i obejmują one dwie trzecie całości wycofanych podróbek, informuje bank. EBC podaje jednocześnie, iż 96,6 proc. fałszerstw wykryto w krajach strefy euro, 2,7 proc. w państwach członkowskich UE spoza strefy euro a 0,7 proc. w innych częściach świata.

„Większość podróbek jest łatwa do wykrycia, ponieważ nie mają żadnych zabezpieczeń lub dysponują jedynie bardzo kiepskimi imitacjami takich zabezpieczeń. Opinia publiczna nie musi obawiać się podrabiania, ale powinna zachować czujność” – czytamy w komunikacie.

Andrzej Pawluszek