statystyki

Bankowość

RPP

wróć do działu: Bankowość »

RPP - Rada Polityki Pieniężnej. RPP jest organem Narodowego Banku Polskiego.

Głównym celem RPP jest dbanie o stabilność cen w Polsce.

W skład Rady Polityki Pieniężnej wchodzą:

  • przewodniczący rady, którym jest prezes NBP,
  • 9 członków, powoływanych w równej liczbie przez: Prezydenta RP, Sejm i Senat.

Członkowie RPP powoływani są na 6 lat.

Do podstawowych zadań Rady Polityki Pieniężnej należy m. in.:

Prawo dla specjalisty