statystyki

Bankowość

Akcept bankierski

wróć do działu: Bankowość »

Akcept bankierski (ang. Banker's Acceptance) - instrument rynku pieniężnego przypominający bony skarbowe. Akcept bankierski jest nieodwołalnym przyrzeczeniem zapłaty zobowiązania wekslowego, którego ważność rozpoczyna się od momentu pisemnego poświadczenia przez akceptanta.

Akcept bankierski nazywany jest także wekslem z akceptacją.

Zobacz też

Prawo dla specjalisty