statystyki

Bankowość

Swap zero-kuponowy

wróć do działu: Bankowość »

Swap zero-kuponowy (ang. zero-coupon swap) – jedna ze stron kontraktu w trakcie trwania transakcji nie dokonuje systematycznych wpłat odsetek w określonych terminach, tylko płaci jednorazową ratę w ustalonej kwocie w terminie zapadalności kontraktu. Natomiast druga strona dokonuje periodycznych płatności odsetkowych.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty