statystyki

Bankowość

Lokata terminowa

wróć do działu: Bankowość »

Lokata terminowa (ang. time deposit) – umowa między bankiem a klientem, w której klient zobowiązuje się do zdeponowania w banku określonej kwoty pieniędzy na określony czas, po zakończeniu którego, bank zobowiązany jest do wypłaty klientowi całego kapitału wraz z odsetkami. Wcześniejsza wypłata środków (zerwanie lokaty) powoduje zazwyczaj utratę części lub całości odsetek, w zależności od regulaminu lokaty.

W przypadku lokat odnawialnych, po zakończeniu terminu lokaty jest ona automatycznie odnawiana. Odsetki w takim przypadku powiększają zazwyczaj zgromadzony kapitał (kapitalizacja odsetek).

W przypadku lokat nieodnawialnych, po zakończeniu terminu, kapitał wraz z odsetkami zwracany jest na określony w umowie rachunek bankowy.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty