statystyki

Finanse

Wskaźnik bieżącej płynności

wróć do działu: Finanse »

Wskaźnik bieżącej płynności - (ang. Current Ratio) - jest to jeden ze wskaźników płynności finansowej spółki. Pokazuje on jaka jest zdolność firmy do regulowania krótkoterminowych zobowiązań środkami obrotowymi.

Definiuje się go jako iloraz wartości aktywów obrotowych i zobowiązań krótkoterminowych.

gdzie:

Wbp - Wskaźnik bieżącej płynności
Ao – Aktywa obrotowe
Zk – Zobowiązania krótkoterminowe

Optymalna wartość tego wskaźnika powinna zawierać się w przedziale od 1,2 do 2,0. Jeżeli wartość aktywów obrotowych jest w górnej części tego przedziału na poziomie 2, oznacza to, że spółka jest płynna i nie ma problemów ze spłatą bieżących zobowiązań.

W przypadku gdy wskaźnik jest poniżej 1, oznacza to, że firma ma kłopoty z utrzymaniem płynności finansowej, czyli, że może mieć problemy z regulowaniem bieżących zobowiązań, co w konsekwencji może doprowadzić ją nawet do bankructwa.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty