statystyki

Finanse

IKE

wróć do działu: Finanse »

IKE – Indywidualne konta emerytalne.

Indywidualne konta emerytalne są formą oszczędzania w ramach III filaru ubezpieczeń społecznych. W ramach IKE oszczędzać można za pomocą różnych produktów bankowych: lokat terminowych, funduszy inwestycyjnych, rachunków inwestycyjnych lub ubezpieczeń na życie.

Wypłaty środków z indywidualnych kont emerytalnych zwolnione są w podatku od zysków kapitałowych pod warunkiem, że:

  • oszczędzający osiągnął wiek 60 lat lub nabył uprawnienia emerytalne i osiągnął 55 lat oraz
  • oszczędzający opłacał składki przez 5 dowolnych lat lub ponad połowę wartości wpłat zgromadzonych koncie wpłacił nie później niż na 5 lat przed złożeniem wniosku o dokonanie wypłaty.

W przypadku wcześniejszej wypłaty środków zgromadzonych na IKE trzeba zapłacić podatek od zysków kapitałowych.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty