statystyki

Finanse

Al-istisna

wróć do działu: Finanse »

Al-istisna - jest to islamski instrument finansowy, polegający na tym, że jedna strona umowy zleca drugiej wyprodukowanie i dostarczenie określonego produktu w ustalonej ilości i o precyzyjnie określonych właściwościach. W umowie Al-istisna zawarta jest data dostawy, oraz dzień i cena rozliczenia transakcji.

Od umowy można odstąpić na żądanie jednej ze stron, ale tylko i wyłącznie przed rozpoczęciem produkcji. Po tym terminie zerwanie umowy jest zabronione.

Zobacz też

Prawo dla specjalisty