statystyki

Finanse

Wskaźnik wypłacalności gotówkowej

wróć do działu: Finanse »

Wskaźnik wypłacalności gotówkowej – jest to wskaźnik określający w jakim stopniu spółka zdolna jest do natychmiastowego spłacenia bieżących zobowiązań, czyli wypłacalności firmy w bardzo krótkim okresie. W związku z natychmiastową spłatą do konstrukcji wskaźnika wypłacalności gotówkowej wykorzystywane są tylko najbardziej płynne aktywa.

Definiuje się go wzorem:

gdzie:

Wwg - Wskaźnik wypłacalności gotówkowej
Sap – Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Zb – Zobowiązania bieżące

Jako optymalna wartość tego wskaźnika przyjmuje się 0,2.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty