W zleceniu WDC inwestor będzie mógł określić dokładny czas wygaśnięcia zlecenia podczas danej sesji giełdowej.

Zobacz też: