LIFO przypisuje wyższy koszt produktu do przychodu opartego na wyższej, aktualniejszej cenie. W przypadku metody FIFO starszym produktom (o niższych cenach zakupu), przypisywane są aktualne wyższe ceny rynkowe.