Reflacja – wzrost cen (inflacji), który następuje po okresie, gdy ceny były na poziomie niższym od kosztów produkcji (deflacji).

Zobacz też: