statystyki

Inne

Rozchody publiczne

wróć do działu: Inne »

Rozchodami publicznymi są:

  1. spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów,
  2. wykup papierów wartościowych,
  3. udzielone pożyczki i kredyty,
  4. płatności których źródłem finansowania są przychody z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa,
  5. inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością,
  6. płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych.

zobacz też:

Prawo dla specjalisty