statystyki

Inne

Bank Światowy

wróć do działu: Inne »

Bank Światowy (ang. World Bank) – instytucja powstała w wyniku postanowień konferencji w Bretton Woods. Pierwotnym zadaniem Banku Światowego było wspomaganie odbudowy krajów Europy i Japonii po zniszczeniach II wojny światowej, a także wsparcie biednych krajów Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej.

Obecnie głównym zadaniem Banku Światowego jest walka z ubóstwem w najbardziej potrzebujących krajach członkowskich. Udziela on preferencyjnych pożyczek i gwarancji na sfinansowanie edukacji, ochrony zdrowia i budowy infrastruktury w krajach rozwijających się. Obecnie Bank Światowy zrzesza 187 krajów członkowskich.

Do dwóch głównych organizacji wchodzących w skład Grupy Banku Światowego należą: Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (The International Bank for Reconstruction and Development, IBRD) i Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (The International Development Association, IDA). Innymi organizacjami grupy są: Międzynarodowa Korporacja Finansowa (International Finance Corporation, IFC), Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych (International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID) i Agencja Wielostronnych Gwarancji Inwestycji (Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA)

Bank Światowy

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty