statystyki

Inne

TERC

wróć do działu: Inne »

TERC (System identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego) - system jest składnikiem Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT). Zawarte są w nim identyfikatory oraz nazwy jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego kraju, które podane są w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego rejestru TERYT.

Aktualizacja identyfikatorów dokonywana jest po każdej zmianie podziału terytorialnego kraju. Po każdej aktualizacji opracowywane jest rozporządzenie wprowadzające zmiany do załącznika.

System TERC zbudowany jest według hierarchicznej numeracji gdzie:

X XX XX XX XX X
region województwo podregion powiat gmina typ gminy

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty