statystyki

Inne

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

wróć do działu: Inne »

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.) – spółka utworzona przez jedną lub więcej osób w której wspólnicy zobowiązują się do świadczeń określonych w umowie spółki. Spółka taka nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać:

  • firmę i siedzibę spółki,
  • przedmiot działalności spółki,
  • wysokość kapitału zakładowego,
  • czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
  • liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,
  • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty