"Zysk netto banku za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r. w kwocie 619 510 888,81 zł postanawia się przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy" – czytamy w uchwale.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.