Umowa obejmuje opracowanie projektów wykonawczych i realizację robót dla LCS Warszawa Okęcie w ramach Projektu POIiŚ 7.1-19.1.a. pn. "Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie - Radom (LOT A, B, F)".

"Wartość netto umowy stanowi kwotę 376 199 967,00 zł. Wartość brutto imowy stanowi kwotę 462 725 959,41 zł" – czytamy w komunikacie.

Termin wykonania umowy to  nie dłużej niż w ciągu 20 miesięcy od daty ich rozpoczęcia od daty rozpoczęcia robót, podano także.

Trakcja czeka na finalizację przetargów, dzięki którym wypełni portfel na 2016 r.

Trakcja PRKiI czeka na rozstrzygnięcia kilku postępowań o łącznej wartości blisko 830 mln zł, w których jej oferty są najniższe. Ponadto złożyła dwie najlepsze cenowo oferty w segmencie drogowym za prawie 600 mln zł. Ich pomyślne sfinalizowanie będzie oznaczać wypełnienie portfela zamówień na 2016 rok, poinformował prezes Jarosław Tomaszewski.

"Od połowy czerwca grupa Trakcja zakontraktowała już umowy za blisko 700 mln zł, zatem systematycznie odbudowujemy portfel naszych zamówień. Nowy zarząd udoskonalił strategię marketingową i z energią przystąpiliśmy do kolejnych przetargów. Starania naszego zespołu ofertowania przyniosły spodziewane rezultaty. Aktualnie czekamy na rozstrzygnięcia następnych kilku postępowań o łącznej wartości blisko 830 mln zł, w których oferty Trakcji PRKiI okazały się najniższe. Zgodnie z zapowiedziami rozpoczęliśmy ekspansję na rynek drogowy. W ostatnich przetargach na drogi klasy S, złożyliśmy dwie najlepsze cenowo oferty za prawie 600 mln zł. Ich pomyślne sfinalizowanie praktycznie oznacza wypełnienie naszego portfela zamówień na 2016 rok" - powiedział Tomaszewski, cytowany w komunikacie.

Z kolei niemal 380 mln zł netto będą kosztowały prace, jakie zrealizuje Trakcja PRKiI na linii kolejowej Warszawa - Radom. Umowa zawarta z PKP Polskie Linie Kolejowe przewiduje kompleksową modernizację odcinka Okęcie – Czachówek Południowy w okresie 20 miesięcy.

Zawarta z PKP Polskie Linie Kolejowe umowa zakłada przebudowę 27 km torów, 13 przejazdów kolejowych oraz 75 km sieci trakcyjnej. W ramach zadania zostaną zmodernizowane stacje kolejowe Warszawa Okęcie, Piaseczno i Czachówek Południowy oraz 6 przystanków osobowych. Prace obejmą także budowę 10 peronów i przejść dla pieszych, montaż nowych wiat oraz instalację urządzeń informacji dla podróżnych. Ponadto w zakres inwestycji wchodzi budowa kilkunastu obiektów inżynieryjnych w tym m.in.: 7 wiaduktów, 4 mostów kolejowych, 16 przepustów, wykonanie odwodnienia oraz instalacja urządzeń elektroenergetyki.

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce.