"Absorpcja środków unijnych ze strony przedsiębiorstw wygląda bardzo dobrze. Jeśli chodzi o podpisane umowy w obecnym budżecie na lata 2007-2013, to umowy ze wszystkimi przedsiębiorcami stanowią 34 proc. wszystkich podpisanych umów, które w sumie opiewają na około 24 mld zł" - powiedziała PAP minister Bieńkowska.

Minister uczestniczy w IX Forum Gospodarczym Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Tarnowie.

Jak przypomniała, na lata 2007-2013 Polska ma do wykorzystania ponad 67 mld euro z UE. Bezpośrednio przedsiębiorstwa mogą się ubiegać w sumie o około 10 mld zł unijnych środków z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji. Ponad 4 mld zł pochodzi z programu Innowacyjna Gospodarka, a ponad drugie tyle jest do dyspozycji województw w ramach 16 regionalnych programów operacyjnych.

Do tego dochodzi kolejnych kilka mld zł w programie Innowacyjna Gospodarka na powiązanie nauki z biznesem, czy tworzenie parków technologicznych oraz około 5 mld zł z programu Kapitał Ludzki z przeznaczeniem na przekwalifikowania i szkolenia dla pracowników firm, które mają kłopoty, ale rozpoczęły restrukturyzację.

Zdaniem Bieńkowskiej przedsiębiorcy chcą korzystać z unijnych pieniędzy - widać to było w poprzedniej perspektywie finansowej i poprzednim budżecie; widać to także teraz. "Te pieniądze stają się teraz pierwszym źródłem proinwestycyjnym" - podkreśliła minister rozwoju regionalnego.