Dodała, że pieniądze pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i będą przeznaczone na remont lub odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku tegorocznej powodzi.

„Niekorzystna sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna, która miała miejsce w maju br., doprowadziła do powodzi na części obszaru województwa. Doszło do podtopień budynków i zniszczeń w infrastrukturze komunalnej. Szczególnie trudna sytuacja miała miejsce na terenie powiatów położonych w zlewni Wisłoki” – przypomniała Waksmundzka-Szarek.

Rzeczniczka podkreśliła, że w uwagi na „pilną potrzebę naprawy części infrastruktury, która w obecnym stanie zagraża bezpiecznemu i normalnemu użytkowaniu”, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał promesy, które w poniedziałek zostały rozdane.

Reklama

Promesę w wysokości ponad 1,3 mln zł otrzymał samorząd powiatu mieleckiego na realizację czterech zadań. Z kolei gmina Dębica na wykonanie pięciu inwestycji dostała ponad 1,3 mln zł. Promesę otrzymała również gmina Majdan Królewski, która 264 tys. zł przeznaczy na wykonanie jednej inwestycji.

Od początku 2019 roku podkarpackie samorządy otrzymały od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji promesy na łączną kwotę ponad 56 mln zł na realizację 157 zadań z lat 2010–2018.

>>> Czytaj też: Glifosat groźniejszy niż myślano? Dodatkowe skutki mogą ujawniać się w kolejnych pokoleniach [OPINIA]