Resort rodziny w komunikacie przesłanym PAP przekazał, że w ubiegłym tygodniu odbyła się debata online z przedstawicielami pracodawców, organizowana pod hasłem "Po pierwsze Rodzina!". W dyskusji z przedsiębiorcami uczestniczyła pełnomocnik rządu ds. polityki demograficznej Barbara Socha oraz przewodnicząca Rady Rodziny Dorota Bojemska.

Ministerstwo przypomniało, że wypracowane wnioski w czasie debaty pomogą w pracy nad powstającą Rządową Strategią Demograficzną, której elementem będą m.in. działania wspierające pracodawców i pracowników w integracji ról rodzinnych i zawodowych.

"Celem tego cyklu debat jest rozmowa z ekspertami z różnych dziedzin, którzy pomagają nam wypracowywać nowe kierunki działania w polityce demograficznej. Przygotowywana Rządowa Strategia Demograficzna uwzględnia wiele procesów, które mają wpływ na wzrost dzietności, zarówno te ekonomiczne, jak również kulturowe i cywilizacyjne. Chcemy spojrzeć na temat demografii z szerokiej perspektywy" – podkreśliła cytowana w komunikacie resortu wiceminister Socha.

Reklama

MRPiPS przekazało, że główną kwestią poruszoną w czasie dyskusji z przedsiębiorcami na temat zmieniającej się obecnie sytuacji na rynku pracy była możliwość pogodzenia pracy z perspektywą rozwoju rodziny.

W czasie debaty - jak czytamy w komunikacie - zwrócono także uwagę na ważną kwestię, jaką jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo oraz finansowa stabilność rodzin. Resort podkreślił, że politykę prorodzinną mocno wspiera tworzenie przyjaznej atmosfery, sprzyjającej wzrostowi dzietności.

MRPiPS przekazało, że bardzo wyraźnie wybrzmiała również rola mężczyzn w tworzeniu rodziny, stawiając nacisk na aktywne współuczestniczenie oraz zapewnienie jej bezpieczeństwa i dobrobytu. Często poruszanym tematem miał być również przyzakładowy żłobek lub przedszkole, a także tworzenie coraz więcej miejsc pracy na część etatu, co dawałoby rodzicom możliwość lepszego dysponowania czasem.

"W powstającej właśnie Rządowej Strategii Demograficznej mamy już zdefiniowanych 11 obszarów życia, które mają wpływ na dzietność. Jednym z nich jest temat rynku pracy, na co składa się coraz częściej obecna forma work life balance oraz kwestie barier, które stoją przed rodzicami w momencie podejmowania decyzji na temat powiększenia rodziny" – wskazała wiceminister Socha.

Ministerstwo poinformowało, że podczas debaty nie zabrakło również miejsca na rozmowę na temat katalogu dobrych praktyk stosowanych w firmach, do których należy m.in. elastyczność, wsparcie psychologiczne, czy benefity dla pracowników. Jak podkreślił resort, obecny rynek pracownika, coraz częściej wskazuje, że dla ludzi młodych liczy się już nie tylko wynagrodzenie, ale także możliwość elastycznego trybu pracy, zapewnienie przestrzeni na realizację pasji oraz możliwość zarządzania własnym czasem.

Kolejna zaplanowana debata dotyczyć ma branży mieszkaniowej. Praktycy, a także eksperci analizujący temat mieszkalnictwa oraz demografii przekażą podczas debaty online swoje spostrzeżenia na temat szeroko pojętego wątku dzietności w kraju w kontekście perspektyw mieszkalnych szczególnie dla młodych rodzin.

>>> Czytaj także: Wakacje czynszowe i dojście do własności w TBS. Emilewicz zapowiada nowy pakiet mieszkaniowy