"Kwadrans z EKF" transmitujemy na profilu Forsal.pl na Facebooku. Zachęcamy do zadawania pytań podczas dyskusji.

Tematy rozmowy:

  • Bankowość mobilna, udzielanie kredytów na odległość i podpis elektroniczny
  • Systemy bezpieczeństwa dla klientów i zdalnie pracujących załóg
  • Cyfrowy back office i rozwiązania paperless 
  • Outsourcing, nearshoring i offshoring 
  • Blockchain jako wsparcie w sytuacji ograniczonego zaufania
  • Chmura prywatna, hybrydowa i publiczna dla zwiększenia elastyczność działania